Velkommen hjem

Velkommen hjem fra Alpene!

Velkommen hjem fra skiferien din med Slopetrotter!

Vi håper at du har hatt en fantastisk tur til Alpene og at vi ses i løypen igjen neste vinter.

 

På denne siden kan du finne svar på ofte stilte spørsmål. Finner du ikke svaret på det du lurer på, kan du ringe oss på telefon 21 081 718.

Ofte stilte spørsmål

Reklamasjon

Har ikke skiferien din levd helt opp til forventningene?

Vi beklager dersom det er noe på skiferien din som ikke har levd opp til forventningene dine. Skulle en slik situasjon oppstå er det viktig at du kontakter personalet vårt på destinasjonen umiddelbart slik at vi kan hjelpe deg. Det er ingen grunn til at ferien din skal bli ødelagt over feil eller mangler som vi kan løse på destinasjonen med det samme. Vi har ingen mulighet til å fikse situasjonen dersom du venter med å sende inn klagen til du er kommet hjem fra skiferien din.

Du er selvfølgelig mer enn velkommen til å kontakte oss etter skiferien din dersom du synes at behandlingen på reisen din ikke har vært tilfredsstillende. Fyll ut formularen her så vil vi komme tilbake til deg så raskt som mulig.

Vi beklager dersom det er noe på skiferien din som ikke har levd opp til forventningene dine. Skulle en slik situasjon oppstå er det viktig at du kontakter personalet vårt på destinasjonen umiddelbart slik at vi kan hjelpe deg. Det er ingen grunn til at ferien din skal bli ødelagt over feil eller mangler som vi kan løse på destinasjonen med det samme. Vi har ingen mulighet til å fikse situasjonen dersom du venter med å sende inn klagen til du er kommet hjem fra skiferien din.

Du er selvfølgelig mer enn velkommen til å kontakte oss etter skiferien din dersom du synes at behandlingen på reisen din ikke har vært tilfredsstillende. Fyll ut formularen her så vil vi komme tilbake til deg så raskt som mulig.

Sykdom, skade & tyveri

Har du blitt syk eller skadet deg under skiferien?

Gjelder reklamasjonen din sykdom, skade eller tyveri, skal du kontakte ditt eget forsikringsselskap. Kjøpte du en reiseforsikring sammen med reisen din skal du utfylle et skademeldingsskjema her.

Gjelder reklamasjonen din sykdom, skade eller tyveri, skal du kontakte ditt eget forsikringsselskap. Kjøpte du en reiseforsikring sammen med reisen din skal du utfylle et skademeldingsskjema her.

EU-forordning

Er du dekket av EU-forordningen 261/2004 når du reiser med Slopetrotter?

Du er dekket hos Slopetrotter av loven om Pakkereiser via ditt kjøp av ulike tjenester hos oss. Forskrift 261/2004 gjelder kun mellom flyselskaper og passasjerer, så eventuelle krav om kompensasjon etter forskriften skal rettes direkte til flyselskapet du fløy med. Vi må derfor henvise deg til flyselskapet og Luftfartstilsynet som er ansvarlig for verifisering og overholdelse av forskrift 261/2004.

For henvendelser om håndtering av en flyforsinkelse og ekstrautgifter i forbindelse med en forsinkelse som ditt eget forsikringsselskap ikke dekker, kan du bruke skjemaet under.

Sørg alltid for å legge ved vedlegg, kvitteringer, PIR rapport, bilder og liknende om det er mulig.

Du er dekket hos Slopetrotter av loven om Pakkereiser via ditt kjøp av ulike tjenester hos oss. Forskrift 261/2004 gjelder kun mellom flyselskaper og passasjerer, så eventuelle krav om kompensasjon etter forskriften skal rettes direkte til flyselskapet du fløy med. Vi må derfor henvise deg til flyselskapet og Luftfartstilsynet som er ansvarlig for verifisering og overholdelse av forskrift 261/2004.

For henvendelser om håndtering av en flyforsinkelse og ekstrautgifter i forbindelse med en forsinkelse som ditt eget forsikringsselskap ikke dekker, kan du bruke skjemaet under.

Sørg alltid for å legge ved vedlegg, kvitteringer, PIR rapport, bilder og liknende om det er mulig.

Flyreisen

Har bagasjen din blitt skadet, blitt forsinket eller er flyet forsinket?

Ødelagt eller forsinket bagasje

Hvis du har vært så uheldig at bagasjen din har blitt ødelagt eller ikke dukket opp ved ankomst til flyplassen, destinasjonen eller ved hjemkomsten, skal du melde fra om det til flyselskapet umiddelbart. 

Deretter skal du utfylle en PIR (Property Irregularity Report), som brukes i forbindelse med et eventuelt internasjonalt søk etter bagasjen din, eller som dokumentasjon for skadens omfang i forbindelse med en forsikringssak. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar at denne rapporten blir fylt ut. 

Dersom du ikke har kjøpt reiseforsikring henviser vi til innboforsikringen din. Det er også mulig å stille erstatningskrav direkte til det gjeldende flyselskapets kundeservice. 

Flyforsinkelse

Forsinkelser kan skje og kan skyldes tekniske feil, værforhold eller overbelastning av lufttrafikken. Eventuelle tilkoblede fly er på ditt eget ansvar.  

I tilfeller av forsinkelse skal du følge informasjonen som du får av flyselskapet eller flyselskapets representanter. Slopetrotter har ingen representanter på de danske/svenske/norske flyplassene. 

Du står selv som den reisende for utgifter til taxi dersom du kommer for sent til flyet-, toget-, eller bussforbindelsene dine, med mindre forsinkelsene skyldes en feil som Slopetrotter har ansvaret for i følge reisevilkårene. 

 

Ødelagt eller forsinket bagasje

Hvis du har vært så uheldig at bagasjen din har blitt ødelagt eller ikke dukket opp ved ankomst til flyplassen, destinasjonen eller ved hjemkomsten, skal du melde fra om det til flyselskapet umiddelbart. 

Deretter skal du utfylle en PIR (Property Irregularity Report), som brukes i forbindelse med et eventuelt internasjonalt søk etter bagasjen din, eller som dokumentasjon for skadens omfang i forbindelse med en forsikringssak. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar at denne rapporten blir fylt ut. 

Dersom du ikke har kjøpt reiseforsikring henviser vi til innboforsikringen din. Det er også mulig å stille erstatningskrav direkte til det gjeldende flyselskapets kundeservice. 

Flyforsinkelse

Forsinkelser kan skje og kan skyldes tekniske feil, værforhold eller overbelastning av lufttrafikken. Eventuelle tilkoblede fly er på ditt eget ansvar.  

I tilfeller av forsinkelse skal du følge informasjonen som du får av flyselskapet eller flyselskapets representanter. Slopetrotter har ingen representanter på de danske/svenske/norske flyplassene. 

Du står selv som den reisende for utgifter til taxi dersom du kommer for sent til flyet-, toget-, eller bussforbindelsene dine, med mindre forsinkelsene skyldes en feil som Slopetrotter har ansvaret for i følge reisevilkårene. 

 

Glemte saker

Hva gjør du dersom du har glemt noe på skiferien din?

Dersom du har glemt eller mistet noe på skiferien din skal du kontakte personalet vårt på destinasjonen- så vil de forsøke å hjelpe deg. Har du kommet hjem kan du sende oss en mail på slopetrotter@slopetrotter.no, så vil vi forsøke å hjelpe deg med å finne tingene dine. 

Vær oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å sende glemte saker hjem med flyene våre eller personalet vårt. Det er derfor på egen regning å sende glemte saker hjem fra Alpene. 

 

Dersom du har glemt eller mistet noe på skiferien din skal du kontakte personalet vårt på destinasjonen- så vil de forsøke å hjelpe deg. Har du kommet hjem kan du sende oss en mail på slopetrotter@slopetrotter.no, så vil vi forsøke å hjelpe deg med å finne tingene dine. 

Vær oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å sende glemte saker hjem med flyene våre eller personalet vårt. Det er derfor på egen regning å sende glemte saker hjem fra Alpene. 

 

Reklamasjon på skiferien

Har du en klage på skiferien din? Fyll ut formularen under, så kontakter vi deg i løpet av tre uker.