Reisevilkår

Reisevilkår

Reisevilkår

Generelle betingelser for pakkereiser

Betingelsene regulerer avtaleforholdet mellom Slopetrotter Skitours (heretter turoperatøren) og reisende (heretter den reisende) som kjøper en pakkereise. Avtalen er inngått og implementert i samsvar med pakkereiseloven (lov 1666 av 26/12/2017 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer).

Avtaleinngåelse

1.1 Avtalen

En avtale om å kjøpe en pakkereise mellom den reisende og turoperatøren er inngått og bindende for begge parter når tilbud blir akseptert av den reisende. Det er en forutsetning at reisetjenestene som til sammen utgjør en reisepakke vil bli kjøpt samtidig.

Tilbudet aksepteres av reisende når han betaler til turoperatøren. Før dette har den reisende mottatt og akseptert disse generelle vilkårene i en "klikk på" -rute.

Turoperatøren legger inn et skriftlig tilbud til den reisende. Den reisende godtar tilbudet skriftlig etter betaling av depositumet før fristen som er angitt i tilbudet. Hvis den reisende ikke betaler tilbudet innen denne fristen, er reisearrangøren ikke lenger bundet av tilbudet.

Ved fysisk kontakt på turoperatørens salgssted, via telefon eller e-post, godtar den reisende turoperatørens tilbud ved å betale hele eller deler av turens pris. Før betaling får de reisende disse generelle betingelsene.

Turoperatøren kan ved tydelig kommunikasjon til den reisende bestemme at avtalen ikke anses som inngått før den reisendes rettidige betaling av reiseprisen eller et depositum, som det fremgår av avtalen. Før denne tiden har den reisende mottatt disse generelle betingelsene.

1.2 Reisedokumenter

Reisearrangøren vil sende reisedokumentene (f.eks. En voucher, en ordrebekreftelse, en faktura og / eller en reiserute) etter avtalen er inngått uten ugrunnet opphold, til den reisende. Videresending av reisedokumenter og annen korrespondanse mellom den reisende og reisearrangøren, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i pakkereisen, skjer på e-postadressen som den reisende har brukt i forbindelse med avtaleinngåelsen. I tillegg er den reisende pålagt å oppgi kontaktinformasjonen som er nødvendig for at turoperatøren kan kontakte den reisende både før og under reisen. Hvis den reisende ikke mottar reisedokumentene innen 24 timer etter bestilling, må den reisende kontakte turoperatøren umiddelbart. Hvis den reisende har tastet inn en e-postadresse, må den reisende sjekke spamfilteret på forhånd. Den reisende er pliktig ved mottakelse til å gjennomgå reisedokumentene og "praktiske opplysninger" som er sendt (se avsnitt 4.3.) Den er også pliktig å varsle umiddelbart til turoperatøren hvis informasjonen ikke er i samsvar med avtalen.

Pris og betaling

2.1 Pris

Reiseprisen er en såkalt "totalpris", som betyr at den inkluderer alle obligatoriske skatter, avgifter samt alle tilleggsavgifter, kostnader og eventuelle tillegg knyttet til tjenestene som den reisende har kjøpt fra turoperatøren. Destinasjoner kan kreve depositum for leilighet eller hotell, sluttrengjøring samt lokale avgifter, gebyrer og avgifter som ikke kan belastes ved inngåelsen av avtalen, da disse betalingene er direkte relatert til lokale regler eller til forbruk av tilleggstjenester i tillegg til hva som fremkommer i avtalen. De totale kostnadene for turen vises i den reisendes reisedokument. Hvis det er endringer i den spesifikke reisen eller i forholdene for den som et resultat av omstendighetene til den reisende, kan det føre til at prisen endres og ytterligere betaling kan belastes.

2.2 Betaling

Hvis den reisende unnlater å betale sin del av avtalen med hensyn til betaling, har turoperatøren rett til å si opp avtalen. I slike tilfeller har turoperatøren rett til betaling av beløpet som den reisende ville tapt i samsvar med reglene i avsnitt 6.2., Hvis dette kansellerte reisen på dagen for manglende betaling. Med mindre annet er oppgitt, er innskuddet og eventuell avbestillingsforsikring betales innen 3 dager etter bestilling av reisen. Innskuddet for reisen er 2.500, - pr. person med mindre annet er avtalt. Den endelige betalingen må betales til Slopetrotter Skitour senest 60 dager før avreise. Hvis du bestiller turen nærmere enn 60 dager før avreise, betales hele prisen for turen umiddelbart.

Avbestillings- og reiseforsikring

Før kontrakten er inngått, skal turoperatøren gi den reisende informasjon om muligheten eller plikten til å tegne forsikring som dekker reisendes utgifter ved avslutning av avtalen (avbestillingsforsikring) eller kostnadene for returtransport etc. i tilfelle ulykke, sykdom eller død (reiseforsikring) og vilkårene i disse forsikringene. Turoperatøren mottar provisjon for salg av forsikring. Den reisende kan kontaktes av turoperatøren for beløpet for provisjonen. Hvis den reisende ønsker å tegne en avbestillingsforsikring eller reiseforsikring gjennom turoperatøren, må den reisende varsle reisearrangøren før avtalen er ferdig. Avbestillingsbetingelsene er detaljerte på turoperatørens nettsted.

Den reisendes generelle plikter

4.1 Pass, visum og helsemessige formaliteter (bl.a. vaksinasjoner)

Den reisende må ha et gyldig pass. med minimum seks måneders gyldighet på slutten av reisen. samt dokumentene som er nødvendige for reisen, inkludert visa og bevis på påkrevde vaksinasjoner. Ved avtaleinngåelse vil turoperatøren informere den reisende om pass og visumkrav, inkludert informasjon om forventet tid for å få visum. Turoperatøren informerer også om helseformaliteter i kraft av vaksinasjonskrav eller lignende, samt andre dokumenter og betingelser som er nødvendige for reisens utførelse. Noen land har spesielle regler for inn- og utreise. I så fall vil det fremgå av avtalen. Den reisende kan kontakte turoperatøren for ytterligere informasjon om disse reglene. Turoperatørens informasjon om passvisakrav for den reisende er basert på reglene for danske / svenske / norske statsborgere. Hvis den reisende ikke har et dansk / svensk / norsk pass eller har dette dobbelte statsborgerskapet, må den reisende varsle reisearrangøren. slik at den reisende kan få riktig råd og veiledning, inkludert henvisning til relevante myndigheter.

4.2 Bevegelseshemmede personer

I tillegg kan den reisende, før avtalen er inngått, be reisearrangøren om å gi nøyaktig informasjon om reisendes egnethet i forhold til den reisende behov. Det er en forutsetning for en slik forespørsel at den reisende gir reisearrangøren all nødvendig og relevant informasjon om den reisende behov.

4.3 Navn på reisedokumentet

Den reisende er ansvarlig for at navnene som vises på reisedokumentene og bestillingene hans er identiske med det fulle navnet som er oppgitt på den reisende passet. Hvis den reisende blir oppmerksom på avvik mellom reisedokumenter og pass, må den reisende straks informere turoperatøren, som vil prøve å rette opp feilen. Hvis avviket skyldes den reisende omstendighetene, vil kostnadene forbundet med dette bæres av den reisende. Hvis endringer ikke er mulig, kan den reisende ikke holde turoperatøren ansvarlig.

4.4 Tidsnok fremmøte

I tilfeller der den reisende ikke kan ankomme i tide for bestilt reise, må den reisende kontakte leverandøren det gjelder og gi informasjon om det påfølgende oppmøtet. Hvis den reisende ikke oppnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, bør den reisende kontakte turoperatøren. Hvis den reisende ikke klarer å kontakte henholdsvis leverandøren og / eller turoperatøren, vil reservasjonen bli kansellert av leverandøren og den reisende vil ikke kunne bruke reservasjonen eller få betaling for refusjon. Hvis flybilletter er en del av pakkereisen, må disse brukes i riktig rekkefølge. Hvis den reisende ikke bruker flyvningene i riktig rekkefølge, avbryter transportøren de gjenværende flyvningene. Derfor kan ikke reisende bare bruke noen få strekninger på en flyreise. For eksempel. den reisende kan ikke bare benytte seg av en tur / retur. Den reisende må ha gjennomført en mulig innsjekking i samsvar med tidspunktene og stedene som er oppgitt for siste innsjekking på ut- og hjemreisen i samsvar med reiseruten eller andre klare instruksjoner. Den reisende er ansvarlig for å være oppmerksom på seg selv i innsjekkingskøen hvis den reisende må forutse at han / hun ikke vil være i stand til å fullføre innsjekkingen innen angitte tidspunkter. Den reisende må følge med på hjemturen ved å informere ham i god tid før han kommer hjem om noen endringer er gjort eller kunngjort på hjemturen som er angitt i reisedokumentene. Varsel om slike endringer vil bli varslet kunden via e-post. Hvis den reisende reiser med fly, kan han eller hun få en omtrentlig avgangstid fra destinasjonen til flyplassen gjennom sin Travel Advisor. Avgangstider for flyplasstransport opprettholdes dagen før avreise av guiden til destinasjonen. Vær oppmerksom på at trafikk og værforhold eller andre uforutsette hendelser, kan påvirke avgangstidspunktet, så ski på avreisedagen kan være helt eller delvis fraværende. Den reisende må holde seg oppdatert på avgangssteder og tidspunkter for de inkluderte transportmidlene. Dette kan f.eks. gjøres ved å sjekke oversiktsskjermbildene umiddelbart etter ankomst til en flyplass og kontakte flyplasspersonalet hvis du er i tvil om hvilke terminaler eller porter flyreisen avgår fra. Endring av terminal og gate forekommer ofte og er utenfor turoperatørens kontroll. I slike situasjoner kan den reisende ikke gjøre krav mot turoperatøren. 

4.5 Ordensbestemmelser

Den reisende må følge ordensreglene som gjelder alle pakkeleverandørenes underleverandører som f.eks. hotell, flyplasser, transportmiddel etc. Den reisende må handle slik at andre reisende ikke føler seg plaget. I alvorlige eller gjentatte tilfeller kan upassende oppførsel føre til at turoperatøren eller hans / hennes representant blir utvist fra videre deltakelse på turen. I slike tilfeller er den reisende ansvarlig for sin egen hjemtransport og utgifter som et resultat. Ved utvisning har den reisende ikke rett til å motta noe refusjon av reiseprisen. Turoperatøren er ikke ansvarlig for utøvelse av offentlig myndighet, inkludert, men ikke begrenset til politiets inngripen / handlinger overfor den reisende i forbindelse med den reisende upassende oppførsel. I slike situasjoner er den reisende ansvarlig for alle utgifter som den reisende kan pådra seg, på samme måte som den reisende ikke kan kreve mot turoperatøren og heller ikke har krav på refusjon av pakkereisens pris.

4.6 Manglende etterlevelse av krav

Hvis den reisende ikke oppfyller kravene til pass, visum, helseformaliteter, angivelse av riktig navn på reisedokumentene og reglene for rettidig oppmøte, kan ikke den reisende fremsette krav mot turoperatøren, formidleren eller underleverandøren for pakkereisen for konsekvensene, mangler, ordensforstyrrelser eller tap som følger av manglende overholdelse av den reisendes plikt.

Endringer av den inngåtte avtalen

5.1 Overdragelse av pakkereisen

Den reisende kan overføre reisen til en annen person for et mulig gebyr (tilsvarende kostnadene for overføringen) inntil 7 dager før avreise. Overføringer mer enn 7 dager før avreise kan ikke garanteres, men hvis forespurt og innvilget vil avgiften avhenge av flyselskapets avgifter på den aktuelle endringen. Overføring kan bare skje hvis personen som pakkereisen blir overført til, oppfyller de nødvendige vilkår og krav for å fullføre reisen, inkludert gyldige pass, visa og helsekrav, som angitt av turoperatøren. Tilgang til å overføre pakkereisen kan være begrenset, helt eller delvis, av turoperatøren hvis overføringen ikke er mulig på grunn av underleverandørens vilkår. Begrensninger i tilgangen til overføring vil alltid være tydelige i reisendes reisedokumenter. I denne forbindelse blir den reisende gjøres oppmerksomhet på at det store flertallet av flyreisepakker som inngår i pakkereiser ikke kan endres eller refunderes når de har blitt bestilt ("ikke-refunderbare" billetter).Det vil fremgå av den reisendes reisedokumenter om flybilletten eller andre reisetjenester ikke kan endres eller refunderes. Hvis pakkereisen inkluderer slike reisetjenester, vil prisen på reisetjenestene som blir pålagt de nevnte begrensningene gå tapt hvis en reise ønskes endret etter bestilling. Overføreren av pakkereisen og personen som pakkereisen blir overført til, er solidarisk ansvarlig for betaling av utestående beløp og kostnader som følge av overføringen.

5.2 Prisendringer

Så snart den reisende har betalt depositumet, opprettholdes den avtalte prisen og tar ikke hensyn til verken prisstigning eller prisfall.

5.3 Den reisendes endringer av pakkereisen

Hvis den reisende ønsker å gjøre endringer i pakkereisen, må han kontakte turoperatøren så snart som mulig. Hvis det er mulig for turoperatøren å endre pakkereisen, må den reisende bære de ekstra kostnadene som endringene medfører. Turoperatøren er ikke pålagt å gjøre noen endringer i pakkereisen. Hvis den reisende ønsker å gjøre endringer som reisebyrået ikke kan oppfylle i den eksisterende avtalen, vil endringen, hvis den reisende opprettholder ønsket om å endre pakkereisen, anses som en kansellering av pakkereisen, jf. Punkt 6.2, og en ny bestilling.

5.4 Reisearrangørens endringer av pakkereisen

5.4.1 Uvesentlige endringer

Før pakketurens start har ikke turoperatøren rett til å gjøre vesentlige endringer i pakkereisen uten den reisendes samtykke. Den reisende er forpliktet til å godta slike endringer hvis turoperatøren, før pakkereisens start og uten unødig forsinkelse, tydelig informerer den reisende om de aktuelle endringene.

5.4.2 Andre endringer

Hvis turoperatøren før pakkereisen start gjør vesentlige endringer i pakkereisen, eller kan ikke tilby visse tjenester som den reisende har forespurt, og som turoperatøren har avtalt å tilby, har den reisende følgende rettigheter: Den reisende kan kansellere avtalen og få refundert beløp som er betalt i samsvar med reisen, eller hvis turoperatøren tilbyr det, kan den reisende ta del i en erstatningstur. Turoperatøren plikter å kontakte reisende uten unødig forsinkelse og gi informasjon om de vesentlige endringene, samt hvilken betydning de måtte ha for reiseprisen. Turoperatøren setter en rimelig frist for å informere den reisende om sin avgjørelse, og uttaler også at konsekvensen av ikke å overholde denne fristen innebærer at den reisende anses å ha akseptert endringer omfattet av reiseselskapet.

5.4.3 

I visse situasjoner kan den reisende ha krav på erstatning hvis det har vært et økonomisk tap som følge av ovennevnte vesentlige endringer, med mindre årsaken til dette skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

 

5.4.4

Alle avgangstider er omtrentlig opptil 20 dager før avreise, og bekreftes derfor ikke ved tidlig bestilling. Tidene som er oppgitt på reisedokumentene kan endres i ett eller flere tilfeller. Turoperatøren må stille den endelige avgangstiden senest 20 dager før avreise. Hvis avgangs- og avgangstider avviker mer enn 8 timer for omtrentlige avgangstider, har den reisende rett til å kansellere avtalen. Hvis reisende ønsker å kansellere avtalen, må turoperatøren informeres så snart som mulig etter at de har blitt informert om endringen.

Avtalens opphørsbetingelser

6.2. Avbestilling av pakkereisen/ Normale avbestillingsvilkår

Den reisende kan avbestille pakkereisen før pakkens start i henhold til de standardiserte avbestillingsbetingelsene nedenfor, med mindre reisearrangøren skriftlig har opplyst før avtalen er inngått at avbestillingen vil skje etter en individuell beregning av avbestillingsgebyret, tilsvarende pakkeprisen med fradrag for de lagrede kostnadene og eventuelle fratrekk. Ved avbestilling senest 60 dager før avreisedato, vil det innbetalte depositum gå tapt og eventuell avbestillingsforsikring. Hvis avbestillinger skjer senere enn 60 dager før avreisedato og senest 14 dager før avreisedato som er angitt i reisedokumentene, har turoperatøren rett til å beregne NOK 50% av reisens totale pris. Hvis avbestillinger skjer senere enn 14 dager før avreise, er turoperatøren berettiget til å beregne 100% av reisens totale pris i avbestillingsgebyret. Den reisende kan be om en grunn for avbestillingsgebyret på forespørsel. Ved avbestilling av hele turen er det ikke mulig å få tilbakebetalt deler av turen f.eks. (Heiskort, skiskole, transport) da den er inkludert og er en del av pakkereisen.

6.2.2 Avbestilling i tilfelle krigshandlinger

Den reisende kan avbestille og få refundert en pakkereise dersom uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter oppstår som påvirker levering av pakkereisen eller transport av passasjerer til destinasjonen. For at den reisende kan avbestille uten å betale et gebyr, må de aktuelle uunngåelige og ekstraordinære omstendighetene, basert på en objektiv vurdering, gjøre det umulig å reise trygt til destinasjonen f.eks. på bakgrunn av veiledning eller uttalelser fra Utenriksdepartementet, helsemyndighetene osv. Ved avgiftsfri avbestilling har den reisende rett til full refusjon av reiseprisen, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra turoperatøren. Imidlertid gjelder ikke den gratis avbestillingsretten hvis kunden visste eller burde kjenne til den aktuelle hendelsen ved avtaleinngåelsen, eller hvis hendelsen ellers var godt kjent. Hvis den reisende ikke kan avbestille gratis i samsvar med ovenstående, gjelder den generelle avbestillingsregelen, jf. Punkt 6.2.

6.2.3 Tidspunkt for tilbakebetaling og beregning av avbestillingsgebyr.

Tilbakebetaling av beløp iht. 6.2.1 og 6.2.2 må gjøres innen 14 dager etter den reisendes avbestilling av pakkereisen, så beregningen av gebyret for individuell avbestilling beregnes også senest på dette tidspunktet i forhold til muligheten for videresalg av de kansellerte reisetjenestene.

6.3 Reisearrangørens oppsigelse

6.3.1 Oppsigelse på grunn av manglende påmelding

Hvis det nødvendige antall deltakere ikke oppnås innen den angitte tiden, (30 reisende på bussturen og 80 reisende på flyreisen), kan turoperatøren si opp pakkereiseavtalen uten ansvar. Reisearrangøren skal varsle den reisende om avtalens oppsigelse innen fristen som er angitt i avtalen, men senest 20 dager før pakkereisen starter, hvis reisens varighet er mer enn seks dager, 7 dager før pakkereisen starter, hvis reisens varighet er mellom to og seks dager og 48 timer før pakkereisen starter, hvis reisens varighet er mindre enn to dager.

Oppsigelse på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter

Turoperatøren kan også si opp pakkereiseavtalen uten ansvar dersom turoperatøren er forhindret fra å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og turoperatøren skal varsle den reisende om avslutning av avtalen uten unødig forsinkelse og før pakketurens start. I ovennevnte avbestillingssituasjoner vil den reisende få tilbakebetalt beløpet som er betalt for reisen innen 14 dager etter avbestillingen, og den reisende vil ikke ha krav på erstatning.

7. Mangler og reklamasjon

Hvis det oppdages en mangel på starten av reisen, på veien eller på destinasjonen, må den reisende umiddelbart etter funnet finne en klage på mangelen til turoperatøren, guiden til destinasjonen eller til underleverandøren som mangelen vedrører. Hvis turoperatørens guide eller underleverandør ikke kan tilfredsstille mangelen må den reisende annonsere direkte til arrangøren. Den reisende må sørge for at klagen blir notert av turoperatørens ansatte og / eller underleverandører på stedet - f.eks. gjennom en lapp i en hotellbok eller annen skriftlig form. I tillegg bør den reisende sørge for å få kvittering for klagen. Hvis den reisende ikke klarer å varsle som beskrevet ovenfor, vil det få konsekvenser for den reisende sin rett til senere å kreve mangelen og for erstatning. Omtale av feil og mangler i turoperatørens spørreskjema anses ikke som en offisiell klage.

8. Begrensninger i reisearrangørens erstatningsansvar

Luftfartsselskaper er direkte ansvarlige for riktig implementering av transport i samsvar med Warszawa og Montreal-konvensjonene, EUs forskrifter 889/2002 og 261/2004 og luftfartsloven. Turoperatøren begrenser sitt ansvar til beløpsgrensene til enhver tid som er angitt i Warszawa og Montreal-konvensjonene (lufttransport), Athen-konvensjonen. og EU-forordning 392/2009 (sjøtransport) og COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanetransport). Derfor kan ikke turoperatørens erstatningsansvar overstige beløpet som gjelder for transportørene som er direkte ansvarlige for transporten. Hvis transportørens ansvar ikke er begrenset av annen EU-lovgivning eller internasjonale konvensjoner, begrenser turoperatøren sitt ansvar til tre ganger den totale kostnaden for pakkereisen.

9. Fremsettelse av krav efter reisens avslutning

Krav om kompensasjon og eller forholdsmessig avslag på reiseprisen på grunn av mangler som er riktig annonsert og som ikke er utbedret av turoperatøren, må fremsettes til turoperatøren innen rimelig tid etter at turen er avsluttet. Hvis ikke mister den reisende retten til å kreve mot turoperatøren. Klager på feil eller mangler som ikke kunne rettes på destinasjonen, må gjøres skriftlig til turoperatøren innen 4 uker etter hjemkomst. Klager kan gjøres via vårt klageskjema på nettstedet.

10. Tilgang til motregning ved betaling av kompensasjon og / eller kompensasjon

Den reisende må ved innlevering av klagen til reisearrangøren opplyse om den reisende også har søkt om kompensasjon eller erstatning fra transportøren på grunnlag av EUs forskrifter om passasjerrettigheter og ansvar for persontransport og i samsvar med internasjonale konvensjoner som også styrer denne situasjonen. Hvis den reisende har mottatt kompensasjon og / eller kompensasjon fra transportøren, har turoperatøren rett til å motregne kompensasjon og / eller kompensasjon i henhold til pakkereiseloven og sammensatte reisearrangementer i kompensasjonen og / eller kompensasjonen som den reisende har mottatt fra transportøren. 

11. Jurisdiksjon og lov

Garanti i Reisegarantifondet: I tilfelle konkurs har turoperatøren gitt en garanti for refusjon av reisendes betalinger til Reisegarantifondet (Skansegata 13, 4006 Stavanger, Norge) https://reisegarantifondet.no/

12. Reisende under 18 år

Hvis en reisende under 18 år reiser uten foreldre, må dette oppgis når du bestiller turen. Før betaling av depositumet sendes en fullmakt fra foreldrene som godkjenning for den mindreåriges deltagelse i det. Foreldremyndighet finner du på reisearrangørens nettsted.  

14. Transport og bagasje

14.1

Når du bestiller skiturer med fly, er det begrenset med plass til skiutstyr på flyet. Hvis det ikke blir bestilt skitransport når du kjøper reisen, kan det ikke garanteres at dette vil være mulig i etterkant. Bussens bagasjerom blir låst når all bagasje er lastet inn og først åpnes ved ankomst eller ankomst til destinasjonen. Det er den reisendes ansvar både når du laster inn bagasje, når bagasjen er om bord i bussen og ved ankomst til destinasjonen, at den reisende sin egen bagasje kommer ut og / eller videre med neste transportmiddel. Slopetrotter Skitours eller busselskapet kan ikke holdes ansvarlig for feilplassert eller skadet bagasje under transport når bagasjen ikke er låst inne i bagasjerommet på bussen. Det er ikke mulig å få tilgang til bagasjen under reisen, ettersom bagasjerommet vil være låst under hele reisen. Den reisende er ansvarlig for bagasjen til føreren har låst bagasjerommet, og den reisende er igjen ansvarlig for bagasjen når sjåføren låser opp igjen til bagasjerommet kommer eller ankommer destinasjonen. Slopetrotter Skitours og busselskapet kan ikke holdes ansvarlig for glemte ting og saker eller vesker i bussen. Vi anbefaler derfor våre reisende å ha reiseforsikring. 

13. Transfer-reiser

Turoperatøren er bare ansvarlig for tilkobling av transport hvis den markedsføres som en del av en pakkereise og / eller en avtale oppnås før en endelig avtale om kjøp av en pakkereise er inngått. 

14. Forsinket avkjørsel

Den reisende må være forberedt på at det, med transport, for eksempel med fly eller buss, kan oppstå store eller mindre forsinkelser. Sammenlignet med pakkereiseloven, er det ikke alle forsinkelser anses som mangel på reise. Hvis det skal gjøres en forsinkelse til destinasjonen, er en helhetsvurdering avhengig av tidsomfanget betydelig. Veiledning om forsinkelser i transport i forbindelse med pakkereiser anses bare i vesentlig grad når forsinkelsen til destinasjonen er over 6 timer. I prinsippet gis det ikke forholdsmessig rabatt for forsinket retur. Det er mulig å søke om kompensasjon for tap på grunn av forsinkelse. 

15. Aktiviteter og arrangementer i skiområdet

Turoperatøren kan ikke holdes ansvarlig for ubrukte ferieaktiviteter inkludert forhåndsbestilte heiskort for for eksempel av stenging av skiområdet eller deler av det på grunn av for lite eller for mye snø, skredfare, blåst eller lignende. All trafikk i skiområdet og deltakelse i arrangementer er på egen risiko. Turoperatøren har retten til å avlyse en hendelse i tilfelle for få påmeldte, dårlig vær og lignende, og hvis våre partnere vurderer en risiko forbundet med gjennomføring av arrangementet. 18. Eventuelle ønsker blir forsøkt tatt hensyn til, men kan ikke garanteres. (for eksempel om to par vil du ha rom i samme etasje, spesifikk romplassering, utsikt osv.) Det tas forbehold om trykk- og skrivefeil.

16. Særskilte reisevilkår for grupper

16.1.1 Ved en gruppereisebestilling foretas en samlet bestilling av et selskap på minst 15 personer, som reiser på samme bookingnummer. Inn under gruppereisebestilling faller også utdannelsesinstitusjoner, herunder universiteter, høyskoler, handelshøyskoler og videregående-skoler.

16.1.2 Gruppen skal velge en gruppeleder som har rett til at foreta bestillingen og motta informasjon fra reisearrangøren. Når gruppelederen mottar informasjonen, anses det at alle i gruppen er opplyst.

16.1.3 Ved gruppereiser fra utdannelsesinstitusjoner melder deltagerne seg individuelt på via gruppens egen hjemmeside, med mindre annet er avtalt, og hver enkelt deltager er selv ansvarlig for sin bestilling og betaling. Spørsmål om gruppereisen stilles direkte til reisearrangøren.

16.1.4 Ved bestilling av en gruppereise gjennom utdannelsesinstitusjoner er innkvarteringen uspesifisert inntil ca. 3 uker før avreisen, men generell informasjon omkring innkvarteringen finnes på gruppens hjemmeside. Når innkvarteringen blir spesifisert på gruppens hjemmeside, fremgår det, hvor mange senger det er i hver leilighet. Det samlede antall senger passer til gruppens størrelse, og den enkelte deltager velger selv sin seng og innkvartering ut fra de ledige plasser. Avreisetider for buss er veiledende frem til 14 dage før avreise.

16.1.5 Avbestillingsprosedyre: Reisende som bestiller sin reise igjennom en gruppeleder skal henvende til gruppelederen ved avbestilling, idet gruppelederen har kontakten til reisearrangøren. Reisende som bestiller sin reise igjennom en gruppehjemmeside skal henvende seg direkte til reisearrangøren ved avbestilling. Hvis én person i en gruppe avbestiller sin reise, tilpasses den eksisterende booking med nytt antall reisende. Dette kan påvirke rabatter og tomsengstillegg kan legges til.

17. Separate gruppeforhold

17.2.1 En gruppereisebestilling betyr en totalbooking av et selskap på minst 15 personer som reiser med samme bestillingsnummer. Utdanningsinstitusjoner, inkludert høyere utdanning, handelshøyskoler og reise på videregående skole, faller også inn under gruppereiser. Gruppen må utnevne en gruppeleder som har rett til å gjennomføre og endre bestillingen, samt mottar informasjon fra turoperatøren. Når gruppelederen mottar informasjon, vurderes det at alle i gruppen blir informert. 

17.2.2 For gruppereiser fra utdanningsinstitusjoner registrerer deltakerne seg individuelt via gruppens egen hjemmeside, med mindre annet er avtalt, og hver deltaker er ansvarlig for sin bestilling og betaling. Spørsmål om gruppereisen stilles direkte til turoperatøren. 

17.2.3 Når du bestiller en gruppereise gjennom utdanningsinstitusjoner, er boligen uspesifisert til ca. 3 uker før avreise, men generell informasjon om overnattingsstedet finner du på gruppens hjemmeside. Når boligen er spesifisert på gruppens hjemmeside, viser den hvor mange senger det er i hver leilighet. Det totale antall senger passer til størrelsen på gruppen, og hver deltaker velger sin egen seng og overnatting basert på tilgjengelige seter. Bussavgangstid er indikativ opptil 14 dager før avgang. 

17.2.4 Avbestillingsprosedyre: Reisende som bestiller reisen gjennom en gruppeleder, må kontakte gruppesjefen ved avbestilling, da gruppesjefen har kontakt med turoperatøren. Reisende som bestiller reisen sin gjennom en gruppe nettsted må kontakte turoperatøren direkte ved avbestilling. Hvis en person i en gruppe avbestiller turen, vil den eksisterende bestillingen bli justert med nytt antall reisende. Dette kan påvirke rabatter, og ekstra sengepenger kan gjelde. Videre bruker turoperatøren generelle reisevilkår for endringer m.m.

All ferdsel i skiområdet foregår på eget ansvar.

Slopetrotter Skitours er registrert med CVR-nummer: 28865198

Slopetrotter Skitours er medlem av Reisegarantifondet nr. 1712 og forsikret i henhold til pakkereiseloven med utvidet ansvarsforsikring.