Reisevilkår

Reisevilkår

Bestilling

Bestilling og kjøp av reise kan foregå via telefon, mail eller onlinebestilling hos Slopetrotter Skitours. Bestillingen er bindende, med mindre det er gitt besjed om angrerett innenfor 48 timer etter bestilling. Ved bestilling fremsendes eller sendes e-post med bekreftelsen i form av et reisebevis.

Prisen

Reiseprisen inneholder alle programmets nevnte eller skriftlig avtalte ytelser jf. med reisbeviset. Det tas forbehold om tastefeil. 

Betaling

Betaling til Slopetrotter kan som utgangspunkt kun skje ved onlinebetaling. Se betalingsbetingelsene på betaling.slopetrotter.no. Ved bestilling av reise skal det betales et depositum samt eventuelt en avbestillingsforsikring.

Depositum samt avbestillingsforsikringen skal være innbetalt til Slopetrotter senest 3 dager etter bestillingsdagen. 

Restbeløpet skal - uoppfordret - være innbetalt til Slopetrotter senest 60 dager før avreise.Bestilles reisen med mindre en 60 dager til avreise, skal hele reisens pris være innebetalt til Slopetrotter senest 3 dager etter bestillingen, reisen skal alltid være betalt innen avreisedagen. Ved betaling henvises det til bookingnummeret fra reisebeviset.

Forsikring 

Slopetrotter tilbyr avbestillingsforsikring. Denne skal bestilles ved booking og betales sammen med depositum.
 
Slopetrotter tilbyr reiseforsikring igjennom Europeiske. Denne kan bestilles opp til 7 dager før avreise. Dersom en reiseforsikring bestilles gjennom Slopetrotter er bookingnummeret på reisebeviset det gjeldende referansenummeret.

Prisendringer

Slopetrotter forbeholder seg retten til å forhøye eller nedsette prisene, såfremt det skjer vesentlige endringer i drivstoffpriser, skatter, avgifter eller valutakurser. Prisen kan høyst stige med 20% av reiseprisen. Hvis prisen stiger, blir dette meddelt senest 20 dager før avreisen.

Endringer

Ved endring tidligere enn 28 dager før avreise oppkreves det et administrasjonsgebyr på NOK. 100. endringer senere en 28 dager før avreise betraktes som av- og nybestilling.

Slopetrotter Skitours gjør oppmerksom på, at endringer av en allerede inngått avtale, kan medføre prisstigning for avtalens deltaker.

Rabatt

Barnerabatten er betinget av at barnet er i følge med 2 fullt betalende og overnatter på samme rom som disse.

Transport

Fly

Ved reise med fly er det ikke muligt å gjøre sørreservasjoner. Men vi vil forsøke å oppfylle eventuelle ønsker. Reiser dere flere sammen vil vi forsøke å plassere dere sammen.

Det er mulighet for å få maksimalt 20 kg bagasje + 5 kg håndbagasje med på flyet. På enkelte ruter er bagasjen begrenset til 15 kg bagage +5 kg håndbagasje. Se reisebeviset for gjeldende bagasjevekt. 

Ski kan medbringes mot et gebyr på NOK. 800,-. Husk å reservere plass til skiene ved bestilling av reisen.Tidene er veiledende og det tas forbehold for eventuelle endringer, som vil bli meddelt kunden senest 48 timer før avreisen. 

Reiser uten transportVed reise uten transport, bærer Slopetrotter på ingen måte ansvaret for transporten. Slopetrotter hjelper gjerne med kjøreanvisning. Ved reise uten transport ytes det en rabatt, som er deffinert til å gjelde pr. person.

Tidene er veiledende og det tas forbehold for eventuelle endringer, som vil bli meddelt kunden senest 48 timer før avreise.Kunden er selv ansvarlig for å sjekke seg selv og baggasjen inn på ut- og hjemreisen.

Reiser uten transport

Ved reise uten transport bærer Slopetrotter på ingen måte ansvaret for transporten. Slopetrotter hjelper gjerne med kjøreanvisning. Ved reise uten transport ytes det en rabatt, som er deffinert til å gjelde pr. person.

Overnatting

Både leilighet og hotell er til rådighet på ankomst dagen fra ca kl. 16.30. Ved halvpensjon er den første bespisningen om kvelden på ankomstdagen. Ved frokostpensjon er den første bespisningen om morgenen dagen etter ankomst.På avreisedagen skal overnattings sted forlates senest kl. 9.00 eller 10.00 om formiddagen. Nøyaktigt tidspunkt vil bli opplyst på destinasjonen.

På avreisedagen skal overnattingsstedet forlates om formiddagen. Nøyaktig tidspunkt vil bli opplyst på destinasjonen dagen før avreise.

Kategorisering

Når du skal på skiferie, er det viktigt, at du velger en kategorisering, som passer til dine forventninger til overnattingen. Vår kategorisering av hoteller, fokostpensjoner og leiligheter går fra 1-5 stjerner, hvor 5 er det høyeste. Vi gir også halve poeng, når et overnattingssted legger seg mellom to kategorier.

Det skal poengteres at kategoriseringen er Slopetrotter Skitours egen kategorisering og kan være forskjellig fra destinasjon til destinasjon. Det betyr, at vi sammenligner standarden innenfor samme skiområde, og kategoriseringen kan ikke sammenlignes med internasjonale stjernesystemer.

Vi kategoriserer våre overnattinger ut fra flere kriterier, som omfatter de fasilitetene som dere finner på stedet, avstande til skiheisen, løypen og sentrum, rom/leilighetens standard og overnattingens generelle service og atmosfære.

Hotell og frokostpensjon

5 stjerner: Luksuspreget hotell/pensjon med bedre fasiliteter og meget høyt servicenivå.

4 stjerner: Hotell/pensjon av høy standard med god komfort og service.

3 stjerner: Hotell/pensjon av en god standard, hvor du finner en behagelig komfort og service.

2 stjerner: Hotell/pensjon av mellomklasse standard med mer beskjeden service og forpleining.

1 stjerne: Hotell/pensjon av enkel standard, for deg som ønsker å bruke feriepengene på annet en overnattingens komfort.

Leilighetskomplekser

5 stjerner: Luksuspreget leilighetskompleks med beste fasiliteter og topputstyrt leiligheter.

4 stjerner: Leilighetskompleks av høy standard med god komfort og velutstyrt leiligheter.

3 stjerner: Leilighetskompleks av en god standard, hvor du finner en behagelig komfort og fine leiligheter.

2 stjerner: Leilighetskompleks av mellomklasse standard med mer beskjeden service, komfort og mindre utstyrte leiligheter.

1 stjerne: Leiligheter av meget enkel standard for deg, som ønsker å bruke feriepengene på annet en overnattingens komfort.

Reisendes forpliktelser

Reisende på Slopetrotter's reiser skal ha gyldig pass. Reisende skal møte på avtalte avreisested, samt hjemreisested. 

Reisende skal overholde regler og anvisninger fremsatt av Slopetrotter. Reisende er erstatningsansvarlige for forvoldte skader.

Gruppereiser

Bestilleren av en gruppereise, blir av Slopetrotter Skitours, betraktet som reiseleder for denne gruppen. Reiselederen har ansvaret for at alle gruppens deltagere blir kjent med de konkrete detaljer vedrørende reisen og dens avvikling.

Hvis personer under 18 år deltar i en gruppereise, påkrever Slopetrotter seg rett til å innhente en gyldig underskrift/samtykkeerklæring fra deltakerens foreldre eller verge.

Gjester under 18 år

Gjester, som reiser med Slopetrotter Skitours, og er under 18 år, skal følge destinasjonslandets gjeldende regler for unge under 18 år.

I Østerrike skal man være 18 år for å komme inn på diskotekene og 18 år for å kjøpe alkohol.

I Frankrike skal man være 18 år for at komme inn på diskotekene og 18 år for å kjøpe alkohol.

I Italia skal man være 18 år for å komme inn på diskotekene og 16 år for å kjøpe alkohol.

Arrangementer

Deltakelse i arrangementer skjer alltid på den reisendes eget ansvar.

Slopetrotter påberoper seg retten til å avlyse et arrangement ved for få påmeldte, sykdom, dårligt vær og lignende, samt hvis våres samarbeidspartnere vurderer at det er en risiko forbundet ved å gjennomføre arrangementet.

Avbestilling

Angrer kunden sin bestilling, skal dette meldes til Slopetrotter senest 48 timer etter bestilling ellers betraktes bestillingen som bindende.

Kunden har rett til å avbestille reisen på nedenforstående vilkår:

Gratis avbestilling innen den den 1 september. 

Ved avbestilling senest 6 uker før avtalt reisedag tilbakebetales det til kunden innbetalte beløp med fradrag av 10 % av reisens pris, minst depositum.

Ved avbestilling senest 2 uker før avtalt reisedag har arrangøren rett til, utover depositum, å beregne seg til 50 % av reisens pris.

Ved avbestilling senere en 2 uker før avtalt reisedag har arrangøren rett til å å beregne seg til den totale pris for reisen.

Reklamasjon

Konstateres det feil eller mangler ved reisen, skal dette meddeles Slopetrotter så snart som muligt. Henvendelser omkring feil og mangler, skal skje til guiden på destinationen eller på 21 08 17 18.

Ifølge lovgivningen omkring pakkereiser skal Slopetrotter Skitours ha mulighet til å kunne udbedre feilen. Hvis vi derfor ikke kontaktes hurtigst muligt etter at feilen eller manglen er blitt oppdaget, er man ikke  sikret en evt. kompensasjon. 

Dersom feilen kan utbedres under reisen ivaretas dette av reiselederen, hvis ikke reiselederens løsningsforslag godtas, skal det tas skriftligt kontakt direkte til Slopetrotter ved hjemkomst. Omtale av feil og mangler i Slopetrotters spørreskjema, betraktes ikke som en offisiell klage.

Flyselskapets ansvar


Transport med fly er undegivet bestemmelsene i Warszawa-konvensjonen fra 1929 med senere endringer og tilføyelser.
 
Ved mistet eller skadet bagasje under flytransporten, skal det straks reklameres ovenfor luftfartsselskapets representant. 

Reklamasjon skal avgis skriftlig og innenfor 7 dager fra man har mottatt skadet reisegods. Ved bortkomst eller forsinkelse gjelder 21 dager.

Slopetrotters ansvar


Slopetrotter kan ikke gjøres ansvarlig for uutnyttede ferieaktiviteter dette gjelder også for forhåndsbestilt heiskort, tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til transport fra flyplassen etc., som skyldes forsinkelser grunnet force majeure, været eller andre omstendigheter, som ligger uten for våre kontroll.

Slopetrotter kan ikke gjøres ansvarlig for bagasje eller effekter, som kommer bort under transporten eller reisen forøvrigt. ikke hvis disse oppbevares i et av Slopetrotter anviste og avlåste lokaler. Ved skader på reisegods, som skyldes forsømmelse fra våre ansatte transportørers side, skal henvendelse rettes til eget forsikringsselskap.

Slopetrotter er ansvarlig og har erstatningsplikt etter bransjens regler og normer. Spesialavtaler, som ikke er ført på reisebeviset, er byråets uvedkommende. Slopetrotter forsøker så godt som mulig å etterkomme spesifikke ønsker opplyst ved bestilling av reisen, foreksempel beliggenhet av leilighet, plassering i buss, fly m.m.. Men Slopetrotter kan ikke garantere dette og kan ikke gjøres erstatningsansvarlig, dersom et ønske ikke kan oppfylles.

Slopetrotter kan ikke gjøres ansvarlig for lukking av skiområdet eller at det er for mye eller for lite snø, skred fare, vind eller lignende.

Glemte ting sendes med postoppkrav pluss et gebyr på kr. 250,-

All ferdsel i skiområdet foregår på eget ansvar.

Slopetrotter Skitours er registrert med CVR-nummer: 28865198

Slopetrotter Skitours er medlem av Reisegarantifondet nr. 1712 og forsikret i henhold til pakkereiseloven med utvidet ansvarsforsikring.