Privatlivspolitikk

Slopetrotter & Skinetworks PRIVATLIVSPOLITIKK

SKINETWORKS PRIVATLIVSPOLITIKK

Denne Privatlivspolitikken er fastlagt av Skinetworks (samlet betegnet “Slopetrotter” "Skinetworks", “vi”, “oss” eller “vår” i denne Privatlivspolitikken) og gjelder for alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

1. Om Slopetrotter
Slopetrotter er en av de førende nordiske skireisearrangørene og har sitt fokus på de største destinasjonene i Alpene. I Slopetrotter lever og ånder vi for skikjøring og eventyr, og vi har en lang historie med å tilby våre gjester det beste Alpene har å by på- både om sommeren og vinteren.

Som ledd i sin virksomhet, innsamler og behandler Slopetrotter personopplysninger med henblikk på oppfyllelse av de formål som er beskrevet i denne Privatlivspolitikken. Slopetrotter er dataansvarlig i forhold til behandlingen av personopplysningene til disse formålene.

Hvis du har spørsmål til denne Privatlivspolitikken eller til behandlingen vår av personopplysningene dine, kan du kontakte oss her.

Slopetrotter
Nørre Voldgade 90
1358 København K 
E-mail: slopetrotter@slopetrotter.no

2. Datasikkerhet er viktig for oss
For oss er ansvarlig omgang med personopplysninger, som innsamles som ledd i driftet av virksomheten vår, avgjørende for målene og omdømmet vårt. I denne Privatlivspolitikken gjøres det rede for hvordan personopplysningene dine innsamles og brukes når du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner hos Skinetworks, og hvordan du kan få tilgang til dine egne personopplysninger.

3. Hva er personopplysninger? 
Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person forstås som en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, blant annet ved et identifikasjonsnummer eller et eller flere elementer som er særlige for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om deg og hvorfor?
De opplysninger som vi innsamler om deg, vil bli anvendt til forskjellige formål i forbindelse med kundeforholdet ditt og driften av Skinetworks virksomhet. De innsamlete opplysningene kan varierer, alt etter om du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner. Generelt vil det være opplysninger vedrørende kundeadministrasjon, leverandøradministrasjon og opplysninger vedrørende Skinetworks rettigheter og forpliktelser.

Manglende avgivelse av personopplysninger fra din side kan bety at Skinetworks vil være ute av stand til å oppfylle forpliktelsene sine i forbindelse med kunde- eller leverandørforholdet ditt.

Skinetworks innsamler og behandler som utgangspunkt alene alminnelige personopplysninger. Det kan i noen konkrete tilfeller i forbindelse med bestilling av reise, være nødvendig for oss i et begrenset omfang å behandle følsomme personopplysninger (for eksempel opplysninger om spesialmenyer på reisen din eller opplysninger om behov for spesial assistanse på reisen din) og opplysninger om fødselsnumre, for å kunne levere den ønskete reisen til deg.

Slopetrotter vil typisk innsamle følgende opplysninger:

4.1 Opplysninger vedrørende kundene våre
Opplysninger som du gir oss når du bestiller en reise eller oppretter en reiseprofil hos oss, for eksempel online via hjemmesiden eller ved å kontakte kundeservice/reiseagentene våre, herunder kontaktopplysninger (fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og eventuelt stilling), fødselsnummer (til bruk for visumsøknad osv.), passnummer, bankopplysninger, betalingskortopplysninger, opplysninger som du gir oss i forhold til særlige preferanser på reiser (for eksempel spesialkost, behov for spesial assistanse i forbindelse med handikap eller annen sykdom osv.), helseopplysninger (til bruk for skireiser osv.), opplysninger om høyde, vekt, kles- og skostørrelse (til bruk av bestilling av utstyr på skireiser), formålet med reiser, opplysninger om hvilke språk du snakker, statsborgerskap, opplysninger som du gir oss angående preferansene dine i forhold til markedsføring eller kommunikasjon, og opplysninger som du gir oss hvis du kontakter oss med et spørsmål angående et problem, eller når du henvender deg til oss i forbindelse med kundeforholdet ditt til oss.

Skinetworks kan dessuten innhente kredittopplysninger til bruk for bedømmelse av din økonomiske soliditet og kredittverdighet i forbindelse med kundeforholdet ditt.

4.2 Opplysninger vedrørende leverandørene og samarbeidspartnerne våre
Opplysninger som du gir i forbindelse med inngåelse av en leveranse- eller samarbeidsavtale, inkludert kontaktopplysninger (arbeid, jobbtittel, fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), opplysninger som du gir oss angående preferansene dine i forhold til markedsføring eller kommunikasjon, og opplysninger som du gir oss dersom du kontakter oss med et spørsmål angående et problem, eller når du henvender deg til oss om led i samarbeidet vårt.

5. Hva bruker vi personopplysningene dine til?

Skinetworks behandler personopplysningene dine til oppfyllelse av de formålene som er presisert nedenfor. Merk, at flere av formålene, kategoriene av opplysninger, mottakere av opplysninger eller typer av behandling av opplysninger, ikke gjelder for deg i alle tilfeller.

Skinetworks behandler utelukkende personopplysningene dine i det omfang det er nødvendig i forbindelse med kunde-, leverandør- eller samarbeidsforholdet ditt (hvor det er i hvert enkelt tilfelle tas høyde for eventuelle interesser) eller i henhold til gjeldende rett.

5.1 Kundeadministrasjon
Skinetworks behandler personopplysningene dine i forbindelse med opprettelse og løpende administrasjon av kundeforholdet ditt med Skinetworks, som ledd i driften av virksomheten vår, inkludert bestilling av reiser og leveranse av de øvrige produktene våre (som for eksempel reiseforsikringer, transportservice osv.), opprettholdelse av kunderegistrene våre, [kredittvurderinger,] fakturering, inkasso, markedsføring, statistikk osv. All statistikk og analyser utarbeides i anonymisert format og inneholder derfor ikke opplysninger som kan føres dirkete til deg som person.

5.2 Administrasjon av leverandør- og samarbeidsforhold 
Skinetworks behandler personopplysningene dine i forbindelse med administrasjon av leverandør og/eller samarbeidsforhold, hvor du er leverandør eller samarbeidspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbeidspartner, som Skinetworks arbeider sammen med som ledd i driften av virksomheten vår, inkludert opprettholdelse av CRM-registeret vårt med informasjon om kontaktpersonene våre hos leverandørene og samarbeidspartnerne våre.

5.3 Overholdelse av gjeldene lover og regler 
Skinetworks behandler personopplysningene dine i forbindelse med overholdelse av lover og regler som Skinetworks er underlagt i forbindelse med driften av virksomheten eller til oppfyllelse av forskjellige rapporterings- eller opplysningsforpliktelser i samsvar til gjeldene lover og regler.

Skinetworks bruker ikke personopplysningene dine til å ta avgjørelser, som alene er basert på automatisk behandling, inkludert profilering.

Skinetworks arbeider for å sikre at alle personopplysninger vi behandler er konkrete og oppdaterte. Vi ber deg derfor om alltid å underrette oss om eventuelle endringer i de personlige forholdene dine (for eksempel endring av adresse eller betalingsopplysninger), slik at vi kan sikre at personopplysningene dine alltid er korrekte og oppdaterte. Hvis du har opprettet en reiseprofil hos oss, så ber vi deg om å logge inn på profilen din og oppdatere denne i tilfelle av eventuelle endringer.

6. Juridisk grunnlag for behandling av personopplysningene dine 
Skinetworks behandler som utgangspunkt opplysningene om deg på følgende grunnlag: (1) Samtykket ditt, (2) inngåelse eller oppfyllelse av kontrakten din med Skinetworks, (3) hensyn til Skinetworks legitime interesser, dvs. de formålene som er beskrevet nedenfor, (4) oppfyllelse av en rettslig forpliktelse som Skinetworks er pålagt, (5) beskyttelse av dine eller en annen fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig for at et rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldene eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for å overholde Skinetworks eller dine arbeids- sunnhets- og sosialrettslige forpliktelser som følger av nasjonal rett eller av EU-retten. Det kan dessuten være sitasjoner hvor vi behandler personopplysningene dine i hensyn til tredjemanns legitime interesser, med hensyn til de formålene som er beskrevet ovenfor, med mindre hensynet til interessene dine veier tyngre.

7. Deling av personopplysninger
Skinetworks gir videre opplysningene dine kun i det omfang det er nødvendig som ledd i driften av virksomhetene vår, inkludert for å kunne levere reisen til deg, og de øvrige produktene som du har kjøpt hos oss i den forbindelsen.

Skinetworks vil typisk gi videre personopplysninger til følgende mottakere i forbindelse med bestilling av reise og dermed relaterte produkter:

7.1 Global Distributions Systems (GDS) 
Et GDS er et it-nettverkssystem som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenesteutbydere, hovedsakelig flyselskap, hotell, bilutleier og reisebyrå. Et GDS forbinder tjenester, priser og booking ved å konsolidere produkter på tvers av de tre reisesektorene, dvs. flyreservasjoner, hotellreservasjoner og bilutleie.

7.2 Flyselskap
Skinetworks gir videre personopplysninger til flyselskap i forbindelse med bestillinger av reisen din. Til bruk av bestilling av flyreisen din, vil vi typisk gi videre opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, avreise flyplass, destinasjon, dato for ut- og hjemreise, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, inkludert bestilling av spesialmenyer under flyturen og eventuelle behov for spesial assistanse på flyet eller på flyplassen til det valgte flyselskapet.

I forbindelse med reise til spesielle destinasjoner kan vi dessuten videregi opplysninger om passnummeret ditt til flyselskapet.

7.3 Hotell 
Skinetworks gir videre personopplysninger til de hotellene som du benytter på reisen din. I forbindelse med bestillingen av hotellovernattingene dine, vil vi typisk gi videre opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, inkludert bestilling av spesialkost under hotelloppholdet, og eventuelle behov for spesial assistanse under hotelloppholdet, i forbindelse med handikap eller sykdom.

7.4 Bilutleie
Skinetworks gir videre personopplysninger til billeie-firma hvis du skal ha et kjøretøy til rådighet under reisen din. Til bruk av bestilling av leiebilen din vil vi typisk gi videre opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, avhentingssted, leieperiode, kjøretøyskategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med leie av kjøretøyet, inkludert spesielle tiltak i forbindelse med handikap eller sykdom, barneseter osv.

7.5 Busselskap 
Skinetworks gir videre personopplysninger til busselskapet dersom du skal på en bussreise som ledd i reisen din. I forbindelse med bestillingen av bussreisen din, vil vi typisk gi videre opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, avhentingssted, dato og tidspunkt for bussreisen, destinasjon, og spesielle ønsker i forbindelse med bussreisen, inkludert bestilling av spesialmenyer under bussreisen og eventuelle behov for spesial assistanse under reisen grunnet handikap eller sykdom.

7.6 Rederier
Skinetworks gir videre personopplysninger til rederier dersom du skal på skireise som ledd i reisen din. I forbindelse med bestilling av skipsreisen din, vil vi typisk gi videre opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, reiserute, dato, tidspunkt for av- og hjemreise, og spesielle ønsker i forbindelse med skipsreisen, inkludert bestilling av spesialmenyer under turen og eventuelle behov for spesial assistanse som følge av handikap eller sykdom.

7.7 Bedbanks 
En bedbank er et it-nettverkssystem som eies eller drives av et firma, som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenesteutbydere, hovedsakelig hotell og reisebyrå eller sluttkunden. Skinetworks gir videre personopplysninger til bedbanks for å bestille de hotellene som du skal benytte på reisen din. I forbindelse med bestilling av hotellovernattingene dine gjennom bedbank, vil vi typisk gi videre opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, inkludert bestilling av spesialkost under hotelloppholdet og eventuelle behov for spesial assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med handikap eller sykdom.

7.8 Reiseagenter
Dersom du som ledd i reisen din skal delta på utflukter eller har behov for transport, kan Skinetworks gi videre personopplysninger til reiseagenter. Reiseagenten har som oppgave å arrangere den gjeldene utflukten eller transporten ved bestilling av de ønskede ytelsene hos lokale leverandører på destinasjonen. I forbindelse med bestilling av utfluktene dine, transport osv. gir vi typisk videre opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, dato, tidspunkt for ankomst og/eller avreise, type av kjøretøy, destinasjon, og spesielle ønsker i forbindelse med transporten eller utflukten, inkludert bestilling av spesialmenyer og eventuelle behov for spesial assistanse på grunn av handikap eller sykdom.

7.9 Forsikringsselskap 
Som ledd i bestillingen av reisen din hos oss har du mulighet til å kjøpe en reise- og/eller en avbestillingsforsikring. Dersom du ønsker å kjøpe en slik forsikring, vil vi gi videre personopplysninger til forsikringsselskapet for å kunne opprette den. I forbindelse med teningen av en reise- og/eller avbestillingsforsikring gir vi videre opplysninger til forsikringsselskapet om fornavn, mellomnavn, etternavn, etternavn, e-mailadresse, destinasjon, dato for av- og hjemreise, og reisetype.

7.10 Leie av utstyr 
Som ledd i bestillingen av reisen din hos oss har du mulighet til å leie eventuelt utstyr som du skulle ha behov for på reisen din, for eksempel skiutstyr. Dersom du ønsker å leie slikt utstyr, vil vi gi videre opplysningene til det firmaet på destinasjonen din som du skal leie utstyret hos. I forbindelse med utstyrsleie gir vi typisk videre opplysninger til firmaet om fornavn, mellomnavn, etternavn, type av utstyr, avhentingssted, leieperiode, og opplysninger om høyde, vekte, kles- og skostørrelse.

7.11 Når det gjelder kvalifiserte tilbud 
Når du velger Skinetworks har du muligheten til å få et kvalifisert tilbud på en reise. Et kvalifisert tilbud er en tilbudsform hvor det i forbindelse med utarbeidelsen av tilbudet skjer en preliminær reservasjon av den ønskede reisen til deg. Dette gir deg mulighet til å reservere en plass på de ønskede avgangene i opp til tre dager før du tar stilling til om det skal bestilles en billett på den preliminære reservasjonen, eller om den skal annulleres.

For å kunne avgi et kvalifisert tilbud gir vi videre opplysningene om deg og den ønskede reservasjonen til et GDS (som beskrevet ovenfor), som foretar den preliminære bookingen hos flyselskapet, hotellet osv.

Da det i forbindelse med opprettelsen av det kvalifiserte tilbudet gis videre opplysninger om medarbeidere dine til flere nye selvstendige dataansvarlige (GDS, flyselskap, hotell osv.), kan opplysningene dine bli oppbevart hos disse mottakerne etter tilbudets utløp- også i tilfeller av at tilbudet annulleres.

Skinetworks kan dessuten gi videre og/eller overlate personopplysningene dine til andre leverandører og/eller serviceutbydere i forbindelse med den alminnelige driften av virksomheten vår, for eksempel i forbindelse med ekstern administrasjon av våre IT-systemer, analyseoppgaver, markedsføringoppgaver, inkasso, kredittvurdering, revisjon, juridisk bistand osv.

For ytterligere opplysninger om leverandørene og samarbeidspartnerne våres behandling og beskyttelse av personopplysningene dine henviser vi til deres privatlivspolitikk og vilkår.

Skinetworks arbeider med å begrense delingen av personopplysninger i personlig format i videst mulig forstand for å kunne begrense de tilfellene hvor det gis videre opplysninger som kan føres direkte til deg personlig.

Skinetworks gir ikke videre personopplysningene dine med mindre dette er nødvendig for å kunne utføre virksomheten vår eller oppfylle behovene dine.

8. Internasjonale overføringen av personopplysningene dine
Skinetworks gir ikke videre personopplysningene dine utenfor EU.

9. Dataintegritet og sikkerhet
Personopplysninger oppbevares ikke lengre enn nødvendig for å oppfylle formålet de er samlet inn til, med mindre lagringen er nødvendig for å overholde nasjonale lovkrav, herunder lovbestemte lagringsperioder i forbindelse med bokføring osv.

Det er Skinetworks politikk å beskytte personopplysninger ved å treffe tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Når det ikke lengre er behov for personopplysningene dine, vil vi sikre at de slettes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

10. Rettighetene dine
Du har rett til å søke om rettighetene dine etter den når som helst i henhold til gjeldende lov om databeskyttelse. Du kan blant annet søke om å få se de personopplysningene som Skinetworks er i besittelse av, og å komme med innsigelser mot behandlingen av opplysningene, inkludert komme med innsigelser mot automatiserte avgjørelser og profilering eller mot bruk av personopplysningene dine til direkte markedsføring. Du kan også søke om beriktigelse eller sletting av eventuelle ukorrekte opplysninger om deg selv, tilbaketrekke et samtykke til behandling av personopplysningene dine, og gjøre retten din til dataportabilitet gjeldende.

Dersom du ønsker å gjøre en eller flere av rettighetene dine gjeldende, bes du kontakte oss på e-mail: slopetrotter@slopetrotter.no. Søknaden din vil bli behandlet i overensstemmelse med den til en hver tid gjeldende databeskyttelseslovgivningen.

Klager over Skinetworks behandling av personopplysningene dine kan sendes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Oppdateringer
Skinetworks evaluerer og oppdatere løpende denne Privatlivspolitikken. Du bør derfor regelmessig sjekke denne Privatlivspolitikken for eventuelle endringer som kan ha betydning for vår behandling av personopplysningene dine.